Parpsykoterapi

 

SFPPHandledning

 

 

 

 

 

Hem

Parpsykoterapi

Om SFPP

Utbildning och
Workshops

Medlemmar-

Litteratur och Länkar


 

Handledning i parpsykoterapi: 

Flera av SFPP:s medlemmar erbjuder handledning och konsultation  i arbete med par: parpsykoterapi, familjerådgivning eller om Du  som t ex kurator, i institutionsarbete eller på familjerätt yrkesmässigt möter par.  Vi kan åta oss enstaka konsultationer eller mera långsiktiga handledningsuppdrag, individuellt eller i grupp.   

 

Se vår medlemslista för direkt kontakt med någon av våra medlemmar!