Parpsykoterapi

 

Om SFPP

 

 

 

 

 

Hem

Parpsykoterapi

Handledning

Utbildning och
Workshops

Medlemmar-

Litteratur och Länkar


 

Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi (SFPP)


bildades 1995 av dem som genomgått den första - och hitintills enda - legitimationsgrundande utbildningen i psykoanalytisk parpsykoterapi som anordnats i Sverige.

SFPP anordnar årliga studiedagar med fokus på paret ur ett psykoanalytiskt perspektiv. SFPP har i dessa sammanhang ett nära samarbete med Tavistock Centre for Couple Relations, TCCR.