Parpsykoterapi

 

Om Parpsykoterapi

 

 

 

 

 

Hem

Om SFPP

Handledning

Utbildning och
Workshops

Medlemmar-

Litteratur och Länkar

 

När är psykoanalytisk parpsykoterapi lämpligt?

Vid kriser, ångesttillstånd, depressioner, sexuella svårigheter eller psykosomatiska besvär relaterade till parrelationen.
Vid svårigheter som får konsekvenser för parrelationen, t ex kriser, sjukdom, förluster eller  andra förändringar.  

För vem är det bra?

- För par där båda parter önskar hjälp med känslomässiga
  svårigheter i sin relation
- För par som är oroliga för att barnen reagerar med
  psykiska eller psykosomatiska symtom  på föräldrarnas
  samspel.

- För par som önskar hjälp att hantera förändringar i
  familjen, tex i samband med separation,
  styvfamiljsproblematik eller i relation till barnen.

Förutsättning

För att kunna tillgodogöra sig terapin bör båda parter  ha 
– eller kunna utveckla – en öppenhet för att förstå mer av sig själv och sin egen del i det gemensamma samspelet.

Hur går det till?

Paret träffar en parpsykoterapeut regelbundet – i allmänhet 60 – 90 min varje eller varannan vecka – under en tidsrymd som man gemensamt kommer överens om. 
Kontakten med psykoterapeuten kan innebära ett mindre antal konsultationer eller en psykoterapi under flera månader.
Utgångspunkt för samtalen är det som paret upplever som bekymmersamt och tillsammans med terapeuten utforskas bådas bilder och upplevelser av problemet.  

Hur bekostas parpsykoterapin?

Paret betalar efter överenskommelse med psykoterapeuten, som följer gängse taxa för privatpraktiserande eller den taxa som gäller på aktuell arbetsplats