Parpsykoterapi

 

Litteratur och länkar

 

 

 

 

Hem

Om SFPP

Parpsykoterapi

Handledning

Utbildning och
Workshops

Medlemmar-

 


 

Länkar:

www.tccr.org.uk 
Tavistock Centre for Couple Relationships, hänvisar till omfattande dokumentation från psykoanalytisk terapi med par.
 

www.couplepsychotherapy.co.uk  
Society of Couple Psychoanalytic Psychotherapists,

 

Litteratur:

Couple Attachments by Molly Ludlam and Viveka Nyberg (EDS).

The complex nature of couple attachment is emphasised, drawing both on psychoanalytic concepts and on attachment theory. The chapters aim to integrate theory withpractice offering new insights into the intricate web ofpsychic fantasies, shared unconscious anxieties and external realities that shape the attachment between the couple.
Från Sverige och SFPP medverkar Gullvi Sandin och Anna Kandell.

Boken kan beställas via Karnac, www.karnacbooks.com  

Insikten, Nr 1:1996; Parpsykoterapi, Lena Ivarsson, rpc@rpc.nu

Insikten, Nr 3:2001; Psykoterapi med par, Gullvi Sandin, rpc@rpc.nu

Mellanrummet, Nr 12:2005; Assesing couples for psychoanalytic psychotherapy, Mary Morgan,  www.enigma.se/mellanrummet 

Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa, Nr 2:1994; Partnervalet och dess konsekvenser, Gullvi Sandin, www.sfph.se  

Psychoanalytic Perspectives on Couple Work 1995 - 1958, An International Publication utgiven av Society of Couple Psychoanalytic Pychoterapists. Publikationerna fr o m 2006 kan tv beställas genom Gullvi Sandin. Tidskrifterna innehåller intressanta artiklar om arbete med par.

Couple and Family Psychoanalysis. Ges ut av Karnac´s och redaktör är Molly Ludlam, Den kommer med ett par nummer/år. Om du är intresserad - kontakta Gullvi Sandin eller Karnac´s direkt.

Ruszczynski Stanley (editor) Psychotherapy with Couples, Theory and practice at the Tavistock Institute of Marital Studies, 1993, H. Karnac (Books), Ltd London , www.karnacbooks.com

Ruszczynski Stanley and Fisher James (edited by) Intrusiveness and Intimacy in the Couple, Tavistock Marital Studies Institute, 1995, H. Karnac (Books), Ltd London, www.karnacbooks.com  

Fisher James V; The Uninvited Guest, Emerging from Narcissism towards Marriage, Tavistock Marital Studies Institute, 1999,H. Karnac (Books) Ltd London, www.karnacbooks.com  

Grier Francis (editor); Oeidipus and the Couple The Tavistock Clinic Series, www.karnacbooks.com

Rubin Lillian; Nära Främlingar, 1986, 1996, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm  

Sanford John A; Osynliga Partners, 1989, Centrum för Jungiansk Psykologi AB  

Ruszczynski Stanley (red); Psykoterapi med par, ett psykoanalytiskt perspektiv, 1996, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm. Boken är utgången på förlaget men kan tv erhållas genom Gullvi Sandin.  

Hedlund Eva; Sexualitetens Irrgångar, Kap. 8 Samtal med båda i paret (Gullvi Sandin i samarbete med Anna Kandell, 2006, Carlssons Bokförlag  

Warren Bengt: Kärleksrelationer. - Projektiv identifikation i parförhållanden.  I Hans Camitz (red): Om projektiv identifikation. Mareld och Svenska föreningen för holistisk psykoterapi och psykoanalys, Smedjebacken 2000. 

Examensarbeten inom legitimationsgrundande utbildning i psykoanalytiskt orienterad parpsykoterapi: 

Jane Appelgren:  "FÖRHANDSINFORMATION FRÅN PARET - kan  den hjälpa behandlarna i deras bedömningar? "  (Beskriver en undersökning av hur förhandsinformation från 50 par som sökte familjerådgivning kunde användas) 

Marie-Louise Haegermark:  "LIVET GÅR VIDARE MEN DET VAR TUFFT I BÖRJAN. Likheter och skillnader i mäns och kvinnor upplevelse av att ha ett handikappat barn samt hur detta återverkar på parrelationen" (Utgår ifrån intervjuer med 8 par). Beställes från Handikapp&Hjälpmedels Föräldrautbildning, tfn: 08 - 690 60 35.

Lena Ivarsson: "MOTÖVERFÖRING - en rapport lpå djup nivå från parets inre värld" (Om hur motöverföringen ger värdefull information om parets dilemman. Tre inledande samtal med tre par återges, motöverföringen noteras och analyseras). 

Inger Leczinsky Fohlin: "FÖRÄNDRING AV RUTINER VID EN FAMILJERÅDGIVNINGSBYRÅ" (Beskriver en förändringsprocess och processens utfall i  en arbetsgrupp vid en familjerådgivningsbyrå.)

Jorge Maluenda: "MOTÖVERINFÖRINGSASPEKTER  I PARPSYKOTERAPI MED DET TRAUMATISERADE PARET". Innehåller dels en teoretisk belysning av ämnet, dels en redovisning av sex intervjuer med psykoterapeuter som arbetar med patienter som varit utsatta för tortyr)

Ove Strandberg: "FAMILJEN OCH PROBLEMEN. Insatser från psykisk barna- och ungdomsvård (PBU)  resp familjerådgivning  när familjen har problem med både barn och parrelation"

Harriet Thedvall: "OM LÄNKEN MELLAN JAG OCH DU. Att bedöma parets potential för behandling vid familjerådgivning" (Beskriver ett försök att tydliggöra och utveckla kriterier för bedömning)

Margareta Törnqvist: "När var tar sin… PARTNERVALET" (Innehåller en genomgång av litteratur ang partnervalet samt en redovisning av svar som 38 par givit på frågor beträffande deras medvetna val av partner. Från svaren har förf. gjort tolkningsförsök beträffande omedvetna aspekter på valet)