Parpsykoterapi

 

Utbildning och work-shops

 

 

 

 

Hem

Parpsykoterapi

Om SFPP

Handledning

Medlemmar-

Litteratur och Länkar

 

Förutom de utbildningsinsatser som är beslutade inom SFPP överväger vi gärna våra möjligheter att möta övriga utbildningsbehov i psykoanalytiskt arbete med par. Vi diskuterar gärna möjligheten att tex "skräddarsy" utbildningar för arbetsgrupper eller intresserade inom en viss region. 
Förutom den resurs som våra egna medlemmar utgör, kan vi i dessa sammanhang samarbeta med lärare från England, nuvarande eller tidigare anställda vid Tavistock Centre for Couple Relations (TCCR).  Vi är öppna för att diskutera såväl enstaka studiedagar som längre utbildningsinsatser eller work-shops i internatform.

Psykoanalytiskt arbete med par innefattar inte enbart parpsykoterapi. I såväl enstaka möten med par som psykosociala behandlingskontakter eller bedömningar kan ett psykoanalytiskt tänkande kring paret vara av värde.