Parpsykoterapi

 

Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi (SFPP)

 

 
 
 

 

 

Om SFPP

Parpsykoterapi

Handledning

Utbildning och
Workshops

Medlemmar

Litteratur och Länkar


 

Psykoanalytisk parpsykoterapi är en psykoterapiform där fokus ligger på parets relation och på den känslomässiga och ofta omedvetna innebörden i parets svårigheter. 

Uppmärksamhet ägnas åt partnervalet, och de behov som detta uttrycker, samt individernas och parets historia som en bakgrund till den aktuella situationen. 

I psykoanalytisk parpsykoterapi söker man en vidgad förståelse för omedvetna drivkrafter bakom och det egna bidraget till samspelet. Det blir då möjligt att på ett friare sätt förhålla sig till sig själv och varandra. En förändring av det som låst och hindrat blir möjlig. Vid svårigheter som exempelvis vid ADHD kan psykoanalytisk parterapi vara en verksam intervention. Via länken här kan du göra ett ADHD-testPsykoanalytisk parpsykoterapi bygger vidare på  kunskaper från psykoanalysen som teori och metod för att förstå och möta  svårigheter hos par.
Läs mera...

Välkommen!

Psykologer i stockholm

Psykologer i göteborg

 

 

Vill du stå med på vår maillista, så du får senaste nytt?
Maila till: info@parpsykoterapi.com